Lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại GV SAMPLE bao gồm tranh tụng tại tòa tư pháp và/hoặc giải quyết thông qua trọng tài hoặc hòa giải thương mại.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm :
  • Làm tư vấn, người đại diện theo ủy quyền và/hoặc luật sư của khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm tư vấn và thực hiện chiến thuật tranh tụng;
  • Tham dự buổi làm việc của các bên, và/hoặc phiên xét xử, cuộc họp hòa giải do tòa án, trọng tài viên triệu tập hay hòa giải viên tổ chức; và
  • Trong lĩnh vực trọng tài và hòa giải thương mại, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm soạn thảo các điều khoản trọng tài / hòa giải trong các hợp đồng thương mại, đại diện cho các khách hàng trong nước và quốc tế với tư cách là nguyên đơn và bị đơn trong tố tụng trọng tài và thủ tục tố tụng trọng tài đặc biệt, đóng vai trò là trọng tài viên hoặc tổ chức trọng tài, và khi cần thiết, tư vấn về việc thi hành phán quyết trọng tài và kết quả hòa giải thành theo pháp luật của Việt Nam.
Vì sao GV SAMPLE nên là lựa chọn ưu tiên của khách hàng để giải quyết tranh chấp:
  • Luật sư GV SAMPLE có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp, nhiều luật sư đã từng làm việc tại các cơ quan tư pháp hoặc đang là trọng tài viên, hòa giải viên được chứng nhận bởi các tổ chức huấn luyện quốc tế có uy tín như CIArb hay CEDR;
  • Trung bình hàng năm, đội ngũ nhân viên pháp lý của chúng tôi tham gia với tư cách là đại diện hoặc luật sư cho các khách hàng trong hơn 25 vụ tố tụng tại tòa án Việt Nam hoặc các tổ chức trọng tài trong nước cũng như quốc tế, như Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC). Bên cạnh đó, các luật sư hàng đầu của chúng tôi đã nhiều lần đóng vai trò là trọng tài viên, và hòa giải viên vụ việc, vì họ cũng là trọng tài viên và / hoặc hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), một tổ chức thuộc VIAC, và Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC), tổ chức thành viên của Hội Luật Quốc tế Việt Nam (VSIL);
  • Chúng tôi đã giải quyết hàng loạt các vụ việc, từ các vụ tranh tụng có rủi ro cao đến các vụ kiện nổi tiếng, và những tranh chấp phức tạp khác;
  • Sự tận tâm và lòng trung thành để bảo vệ lợi ích trước mắt và lâu dài của khách hàng trong toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp.